Category Archives: Max-OT

Duy Nguyễn dạy tập gym phương pháp Max-OT siêu nặng nhóm cơ Lưng Xô (Back) tại THOL Gym Bình Tân với tạ chuẩn Mỹ, phong cách vui nhộn tận tâm và miễn phí.

Max-OT Vai Tay Sau (B2) – Shoulders and Biceps Duy Nguyễn tập tại THOL Q9

Lịch tập Max-OT vai và tay sau buổi thứ 2 tại  THOL Gym Q9, cường [...]

Max-OT Lưng Xô #1 – Duy Nguyễn Trở Lại Giáo Án Huyền Thoại Từ Năm 2014

Max-OT được Duy Nguyễn du nhập đầu tiên vào Việt Nam từ những năm 2011 [...]