Chuyên mục: Duy Nguyễn Gym Phổ

Dự án Duy Nguyễn Gym Phổ là giáo trình và phương pháp tập gym mà Duy Nguyễn dành nhiều năm nghiên cứu, tổng hợp với kinh phí lớn nhất. Đối tượng áp dụng là NAM với những lịch tập, cách ăn và dùng supp chứa đựng nhiều tinh hoa Super set, Drop set, Max-OT, Leanbody, FST – 7 …. với mục tiêu mang lại vẻ đẹp LeanBody đẹp 365 ngày liên tục