Category Archives: Các bài tập cơ Lưng Xô

Low Row (PPS-208)

Nhóm cơ Lưng Xô là nhóm cơ rất lớn nằm phía sau cơ thể chúng ta và cũng là 1 nhóm cơ rất quan trọng khi chúng ta tập thể hình. Những bài giật lưng kéo tạ nặng sẽ giúp cho lưng chúng ta khỏe hơn, dầy hơn và những bài kéo xà sẽ làm cho lưng chúng ra rộng hơn, đẹp hơn. Bên dưới là tổng hợp các bài tập nhóm cơ Lưng Xô  từ cơ bản đến nâng cao, sử dụng trang thiết bị chuẩn quốc tế. Đáp ứng mọi mục tiêu tăng cơ, giảm mỡ, leanbody, cutting hay bulking trong phòng thể hình, GYM, Fitness