Category Archives: Proformance – Training

Tập hợp những bài tập chuyên sâu với máy Proformance Plus. Dòng máy tập Proformane Plus là thành quả tuyệt vời từ công trình nghiên cứu suốt hơn 49 năm của tập đoàn sản xuất thiết bị tập luyện thể hình hàng đầu Hoa Kỳ,Tuffstuff.

Proformance Plus gồm nhiều dòng máy khác nhau như: Selectorized Single Station, Selectorized Duals, Functional Trainers, Jungle Gymsystems, Plate Loaded, Freeweight Benches & Racks..