Category Archives: FST-7 Duy Nguyễn

FST-7 Duy Nguyễn giáo án tập luyện với cường độ siêu cao mang đến những buổi tập cực kì kích thích cơ bắp rất xứng đáng để học hỏi, Duy Nguyễn đích thân thực hiện hướng dẫn tập luyện chi tiết nhất.

Giáo án FST-7 Ngày 2: Cơ Ngực BA Dips Press và Chests Fly

Duy Nguyễn hướng dẫn tập cơ ngực cường độ siêu cao với ưu thế máy [...]