Category Archives: SUPERSET

CABLE ROW VÀ LAT PULLDOWN CẶP SUPERSET HUYỀN THOẠI CƠ LƯNG

CABLE ROW VÀ LAT PULLDOWN CẶP SUPERSET HUYỀN THOẠI CƠ LƯNG giúp bạn tiết kiệm [...]

SUPERSET SQUATS VÀ RDL ROMANIAN DEADLIFT CÙNG LÚC

Superset SQUATS và RDL Romanian Deadlift cùng lúc cường độ cao là cách tập dã [...]

SUPERSET KHÓ DORNEY KICKBACK BƠM MÔNG SEXY NHẤT CHO NỮ GYMER

Superset Khó Dorney Kickback Bơm Mông Sexy Nhất Cho Nữ Gyme bơm mông sexy nhất [...]

SUPERSET – CHEST PRESS VS BA ROW LƯNG NGỰC GIẢM MỠ SEXY

SUPERSET - CHEST PRESS VS BA ROW LƯNG NGỰC GIẢM MỠ SEXY được tập theo [...]

SUPERSET LEG EXTENSION ROTARY TORSO

Superset Leg Extension vs Rotary Torso là cách tập 2 nhóm cơ đối lập tiết [...]