Author Archives: BBT-LT

Bar Dip – Hướng dẫn chống xà kép tập ngực tay sau trên máy Crossfit CT8

Bar Dip, bài tập ngực, tay sau giúp tăng sức mạnh hiệu quả. Hướng dẫn [...]

Sumo Squats – Hướng dẫn tập Squat cho mông đùi sexy với tạ chuông

Sumo Squats, bài tập cơ mông được lấy cảm hứng từ tư thế chiến đấu [...]

Reverse Triceps Extension – Cách tập crossfit cắt nét tay sau với tạ chuông

Reverse Triceps Extension, bài tập crossfit cắt nét tay sau, tăng sức mạnh cơ tay, [...]

Kettlebell Lunge – Hướng dẫn tập chân mông đùi săn chắc với tạ chuông

Kettlebell Lunge, bài tập chân mông đùi, làm săn chắc, to tròn và nâng cao [...]

Upright Row – Hướng dẫn tập crossfit động tác nâng vai với tạ chuông

Upright Row, bài tập cơ vai với cơ chế nâng. Đây là bài tập rất [...]

Kettlebell Swing – Cách tập crossfit vuốt tạ chuông làm săn chắc toàn thân

Kettlebell Swing, bài tập squat kết hợp nâng tạ chuông. Đây là một bài tập [...]

Goblet Squats – Hướng dẫn Squat cho vòng 3 to tròn sexy với tạ chuông

Goblet Squats là bài tập đùi được thực hiện với tạ chuông (kettle bell). Đây [...]

Supported One Arm Row – Hướng dẫn tập crossfit kéo lưng với tạ chuông

Supported One Arm Row, bài tập crossfit cho cơ lưng phát triển sức mạnh, thể [...]

Single Arm Push Press – Hướng dẫn bài tập crossfit đẩy vai với tạ chuông

Single Arm Push Press, bài tập vai Crossfit với tạ chuông. Bài tập này giúp [...]

Rope Slam – Bài tập với dây thừng tăng thể lực và giảm mỡ hiệu quả

Rope Slam, bài tập crossfit thực hiện với dây thừng. Đây là bài tập rất [...]

Upright Rows – Cách tập cắt nét cơ vai với cáp trên Functional Trainer

Upright Rows là bài tập chuyên dùng để cắt nét cơ vai trước và săn [...]

Triceps Pressdown – Bài tập giúp phát triển tay sau với Functional Trainer

Triceps Pressdown là bài tập giúp phát triển cơ tay sau, tăng sức mạnh, hỗ [...]

Triceps Kickback – Hướng dẫn tập cắt nét tay sau trên Functional Trainer

Triceps Kickback, bài tập tốt giúp cắt nét cơ tay sau, giúp tăng cơ và [...]

Triceps Extension – Cách tập tay sau với Functional Trainer (PPMS-245)

Triceps Extension, bài tập rất tốt và hiệu quả để cắt nét dành cho cơ [...]

Standing Curls – Cách tập tay trước với Functional Trainer (PPMS-245)

Standing Curls, bài tập cơ tay trước (biceps) rất tốt để phát triển bắp tay [...]

Cable Squats – Tập gánh đùi trên máy Functional Trainer (PPMS-245)

Cable Squats, bài tập rất tốt cho cơ mông đùi. Đây là bài tập giúp [...]